Telefoonnummer:
0622624111 / 0497-386038

Deelnemersvoorwaarden

Deelname

Uw aanmelding is definitief indien u het inschrijfformulier heeft ingevuld.
Uw deelname zal binnen enkele dagen bevestigd of geannuleerd worden.
U ontvangt altijd een reactie van ons.

Bij definitieve deelname bent u verplicht het standgeld te voldoen voor aanvang
van de markt.

De voor u gereserveerde standplaats dient u bij aanvang van de markt te bezetten.
Indien u te laat arriveert,om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde standplaats.
De kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

U dient de standplaats te bezetten  tot de markt is afgelopen volgens de aangegeven tijd of de tijd die de organisator aangeeft.

U dient alleen artikelen te verkopen die op uw inschrijvingsformulier  vermeld zijn  en door de organisatie goedgekeurd.
Indien u met andere handelswaar wilt komen, dient u dit van te voren te overleggen met de organisator.
De organisator mag dit weigeren.

Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden zonder toestemming
van de organisator.

Annulering

Annuleren kan via info@lovelytrading altijd schriftelijk .
Let op : Uw annulering wordt schriftelijk per email of telefonisch bevestigd.
Zonder deze bevestiging is uw aanmelding NIET geannuleerd.
Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de markt, daarna heeft u geen recht op
restitutie van het standgeld en kan dit ten alle tijden gevorderd worden.

Indien u besluit niet deel te nemen aan de markt, in verband met standplaats,
weersomstandigheden etc. heeft u geen recht op restitutie van het standgeld.

Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden(i.v.m.
slechte weersomstandigheden of callimiteiten) heeft u recht op restitutie van het standgeld.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de markt.

Aansprakelijkheid

U kunt de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet, door welke omstandigheden dan ook.

De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal,verlies of schade,
in welke vorm dan ook.

U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt en bent hiervoor in het bezit van een WA-verzekering.

Schade, toegebracht door wind,regen,omwaaiende marktkramen etc. komen voor risico van de deelnemer van de markt.
Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf zorg te dragen voor het intact blijven van de kraam.

U bent verplicht zich aan alle gangbare (veiligheids)eisen en wetten te houden.
Tevens volgt u de aanwijzingen van ons als organisatie en ons personeel en/of veiligheidsdiensten op.

Deelnemers in de foodsector zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten,beveiliging en brandweer.

Indien u door de warenwet,namaakbestrijding,politie ,beveiliging of brandweer wordt
uitgesloten van deelname, heeft u geen recht op restitutie van het standgeld.
U bent verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van uw standplaats.
U neemt uw afval zelf mee.

============================================================

Met uw inschrijving gaat u akkoord met onze deelnemersvoorwaarden.
Het niet voldoen aan deze voorwaarden zal tot gevolg hebben dat u wordt verwijderd
van de markt,zonder restitutie van het standgeld.